Хайх

Street style: Парисын эрэгтэй загварын долоо хоног, намар-өвөл 2017

Street style: Парисын эрэгтэй загварын долоо хоног, намар-өвөл 2017

Сүүлийн өдрүүд

Text: Бюро 24/7


Зураг:

Парис хотын эрэгтэй загварын долоо хоног өнөөдөр өндөрлөлөө. Бидний бэлдсэн сүүлийн өдрүүдийн street style сурвалжилгад энэ улирлын бүхий л микро трендүүд багтсан байгаа. Тод өнгийн үслэг хүрмүүд (байгалийн ба хиймэл үс), oversize бомбер ба өдөн куртка, спорт хэв маягтай юүдэнтэй цамц, бэлтгэлийн өмд ба кет, судалтай хээ, уриа бичигтэй загварууд орчин үеийн загварлаг эрчүүд ба эмэгтэйчүүдийн өдөр тутмын сонголт болоод байна.

Street style: Парисын эрэгтэй загварын долоо хоног, намар-өвөл 2017 (фото 1)Street style: Парисын эрэгтэй загварын долоо хоног, намар-өвөл 2017 (фото 2)Street style: Парисын эрэгтэй загварын долоо хоног, намар-өвөл 2017 (фото 3)Street style: Парисын эрэгтэй загварын долоо хоног, намар-өвөл 2017 (фото 4)Street style: Парисын эрэгтэй загварын долоо хоног, намар-өвөл 2017 (фото 5)Street style: Парисын эрэгтэй загварын долоо хоног, намар-өвөл 2017 (фото 6)Street style: Парисын эрэгтэй загварын долоо хоног, намар-өвөл 2017 (фото 7)Street style: Парисын эрэгтэй загварын долоо хоног, намар-өвөл 2017 (фото 8)Street style: Парисын эрэгтэй загварын долоо хоног, намар-өвөл 2017 (фото 9)Street style: Парисын эрэгтэй загварын долоо хоног, намар-өвөл 2017 (фото 10)Street style: Парисын эрэгтэй загварын долоо хоног, намар-өвөл 2017 (фото 11)Street style: Парисын эрэгтэй загварын долоо хоног, намар-өвөл 2017 (фото 12)Street style: Парисын эрэгтэй загварын долоо хоног, намар-өвөл 2017 (фото 13)Street style: Парисын эрэгтэй загварын долоо хоног, намар-өвөл 2017 (фото 14)Street style: Парисын эрэгтэй загварын долоо хоног, намар-өвөл 2017 (фото 15)Street style: Парисын эрэгтэй загварын долоо хоног, намар-өвөл 2017 (фото 16)Street style: Парисын эрэгтэй загварын долоо хоног, намар-өвөл 2017 (фото 17)Street style: Парисын эрэгтэй загварын долоо хоног, намар-өвөл 2017 (фото 18)Street style: Парисын эрэгтэй загварын долоо хоног, намар-өвөл 2017 (фото 19)Street style: Парисын эрэгтэй загварын долоо хоног, намар-өвөл 2017 (фото 20)Street style: Парисын эрэгтэй загварын долоо хоног, намар-өвөл 2017 (фото 21)Street style: Парисын эрэгтэй загварын долоо хоног, намар-өвөл 2017 (фото 22)Street style: Парисын эрэгтэй загварын долоо хоног, намар-өвөл 2017 (фото 23)Street style: Парисын эрэгтэй загварын долоо хоног, намар-өвөл 2017 (фото 24)Street style: Парисын эрэгтэй загварын долоо хоног, намар-өвөл 2017 (фото 25)Street style: Парисын эрэгтэй загварын долоо хоног, намар-өвөл 2017 (фото 26)Street style: Парисын эрэгтэй загварын долоо хоног, намар-өвөл 2017 (фото 27)Street style: Парисын эрэгтэй загварын долоо хоног, намар-өвөл 2017 (фото 28)Street style: Парисын эрэгтэй загварын долоо хоног, намар-өвөл 2017 (фото 29)Street style: Парисын эрэгтэй загварын долоо хоног, намар-өвөл 2017 (фото 30)Street style: Парисын эрэгтэй загварын долоо хоног, намар-өвөл 2017 (фото 31)Street style: Парисын эрэгтэй загварын долоо хоног, намар-өвөл 2017 (фото 32)Street style: Парисын эрэгтэй загварын долоо хоног, намар-өвөл 2017 (фото 33)

цааш үзэх