Хайх

Лондонгийн эрэгтэй загварын долоо хоног: Street style, хоёрдугаар хэсэг

Лондонгийн эрэгтэй загварын долоо хоног: Street style, хоёрдугаар хэсэг

Дэлхийн загварлаг эрчүүд нэг доор цугларлаа

Text: Бюро 24/7


Намар-өвөл 2017 улирлын эрэгтэй загварын марафонд эхлэл тавьсан Лондонгийн загварын долоо хоног өчигдөр өндөрлөлөө. Энэ үеэр загварын тайзууд болон хотын гудамжинд спорт хэв маяг, олон давхарлах аргачлал болон юнисекс загварууд давамгайлсан юм. Street style сурвалжлагад өртсөн загварлаг эрчүүд ба эмэгтэйчүүд бүгд бомбер хүрэм, өдөн куртка, сул эсгүүртэй пальто, бичигтэй малгайтай цамц, хэлхгэр свитер, парка хүрэм, жийнсэн материалтай загварууд ба кет өмссөн байлаа. Түүнээс гадна Лондонгийн эрчүүдийг тодорхойлох сонгодог жентльмен стиль ч бас цөөнгүй үзэгдсэн юм. Твид материалтай пиджак, өмдөн хослол, "brogue" гутал ба шляп малгай өмсөж, шүхэр барьсан эрчүүд өөлөх зүйлгүй цэмцгэр бөгөөд төгс харагдаж байлаа.

Лондонгийн эрэгтэй загварын долоо хоног: Street style, хоёрдугаар хэсэг (фото 1)Лондонгийн эрэгтэй загварын долоо хоног: Street style, хоёрдугаар хэсэг (фото 2)

Лондонгийн эрэгтэй загварын долоо хоног: Street style, хоёрдугаар хэсэг (фото 3)

Лондонгийн эрэгтэй загварын долоо хоног: Street style, хоёрдугаар хэсэг (фото 4)Лондонгийн эрэгтэй загварын долоо хоног: Street style, хоёрдугаар хэсэг (фото 5)Лондонгийн эрэгтэй загварын долоо хоног: Street style, хоёрдугаар хэсэг (фото 6)

Лондонгийн эрэгтэй загварын долоо хоног: Street style, хоёрдугаар хэсэг (фото 7)Лондонгийн эрэгтэй загварын долоо хоног: Street style, хоёрдугаар хэсэг (фото 8)

Лондонгийн эрэгтэй загварын долоо хоног: Street style, хоёрдугаар хэсэг (фото 9)Лондонгийн эрэгтэй загварын долоо хоног: Street style, хоёрдугаар хэсэг (фото 10)Лондонгийн эрэгтэй загварын долоо хоног: Street style, хоёрдугаар хэсэг (фото 11)Лондонгийн эрэгтэй загварын долоо хоног: Street style, хоёрдугаар хэсэг (фото 12)Лондонгийн эрэгтэй загварын долоо хоног: Street style, хоёрдугаар хэсэг (фото 13)Лондонгийн эрэгтэй загварын долоо хоног: Street style, хоёрдугаар хэсэг (фото 14)Лондонгийн эрэгтэй загварын долоо хоног: Street style, хоёрдугаар хэсэг (фото 15)

Лондонгийн эрэгтэй загварын долоо хоног: Street style, хоёрдугаар хэсэг (фото 16)Лондонгийн эрэгтэй загварын долоо хоног: Street style, хоёрдугаар хэсэг (фото 17)Лондонгийн эрэгтэй загварын долоо хоног: Street style, хоёрдугаар хэсэг (фото 18)Лондонгийн эрэгтэй загварын долоо хоног: Street style, хоёрдугаар хэсэг (фото 19)Лондонгийн эрэгтэй загварын долоо хоног: Street style, хоёрдугаар хэсэг (фото 20)Лондонгийн эрэгтэй загварын долоо хоног: Street style, хоёрдугаар хэсэг (фото 21)Лондонгийн эрэгтэй загварын долоо хоног: Street style, хоёрдугаар хэсэг (фото 22)Лондонгийн эрэгтэй загварын долоо хоног: Street style, хоёрдугаар хэсэг (фото 23)Лондонгийн эрэгтэй загварын долоо хоног: Street style, хоёрдугаар хэсэг (фото 24)Лондонгийн эрэгтэй загварын долоо хоног: Street style, хоёрдугаар хэсэг (фото 25)Лондонгийн эрэгтэй загварын долоо хоног: Street style, хоёрдугаар хэсэг (фото 26)Лондонгийн эрэгтэй загварын долоо хоног: Street style, хоёрдугаар хэсэг (фото 27)Лондонгийн эрэгтэй загварын долоо хоног: Street style, хоёрдугаар хэсэг (фото 28)Лондонгийн эрэгтэй загварын долоо хоног: Street style, хоёрдугаар хэсэг (фото 29)Лондонгийн эрэгтэй загварын долоо хоног: Street style, хоёрдугаар хэсэг (фото 30)Лондонгийн эрэгтэй загварын долоо хоног: Street style, хоёрдугаар хэсэг (фото 31)Лондонгийн эрэгтэй загварын долоо хоног: Street style, хоёрдугаар хэсэг (фото 32)Лондонгийн эрэгтэй загварын долоо хоног: Street style, хоёрдугаар хэсэг (фото 33)Лондонгийн эрэгтэй загварын долоо хоног: Street style, хоёрдугаар хэсэг (фото 34)Лондонгийн эрэгтэй загварын долоо хоног: Street style, хоёрдугаар хэсэг (фото 35)Лондонгийн эрэгтэй загварын долоо хоног: Street style, хоёрдугаар хэсэг (фото 36)Лондонгийн эрэгтэй загварын долоо хоног: Street style, хоёрдугаар хэсэг (фото 37)Лондонгийн эрэгтэй загварын долоо хоног: Street style, хоёрдугаар хэсэг (фото 38)Лондонгийн эрэгтэй загварын долоо хоног: Street style, хоёрдугаар хэсэг (фото 39)Лондонгийн эрэгтэй загварын долоо хоног: Street style, хоёрдугаар хэсэг (фото 40)Лондонгийн эрэгтэй загварын долоо хоног: Street style, хоёрдугаар хэсэг (фото 41)Лондонгийн эрэгтэй загварын долоо хоног: Street style, хоёрдугаар хэсэг (фото 42)Лондонгийн эрэгтэй загварын долоо хоног: Street style, хоёрдугаар хэсэг (фото 43)Лондонгийн эрэгтэй загварын долоо хоног: Street style, хоёрдугаар хэсэг (фото 44)Лондонгийн эрэгтэй загварын долоо хоног: Street style, хоёрдугаар хэсэг (фото 45)Лондонгийн эрэгтэй загварын долоо хоног: Street style, хоёрдугаар хэсэг (фото 46)Лондонгийн эрэгтэй загварын долоо хоног: Street style, хоёрдугаар хэсэг (фото 47)Лондонгийн эрэгтэй загварын долоо хоног: Street style, хоёрдугаар хэсэг (фото 48)Лондонгийн эрэгтэй загварын долоо хоног: Street style, хоёрдугаар хэсэг (фото 49)Лондонгийн эрэгтэй загварын долоо хоног: Street style, хоёрдугаар хэсэг (фото 50)Лондонгийн эрэгтэй загварын долоо хоног: Street style, хоёрдугаар хэсэг (фото 51)Лондонгийн эрэгтэй загварын долоо хоног: Street style, хоёрдугаар хэсэг (фото 52)Лондонгийн эрэгтэй загварын долоо хоног: Street style, хоёрдугаар хэсэг (фото 53)Лондонгийн эрэгтэй загварын долоо хоног: Street style, хоёрдугаар хэсэг (фото 54)Лондонгийн эрэгтэй загварын долоо хоног: Street style, хоёрдугаар хэсэг (фото 55)Лондонгийн эрэгтэй загварын долоо хоног: Street style, хоёрдугаар хэсэг (фото 56)Лондонгийн эрэгтэй загварын долоо хоног: Street style, хоёрдугаар хэсэг (фото 57)Лондонгийн эрэгтэй загварын долоо хоног: Street style, хоёрдугаар хэсэг (фото 58)Лондонгийн эрэгтэй загварын долоо хоног: Street style, хоёрдугаар хэсэг (фото 59)Лондонгийн эрэгтэй загварын долоо хоног: Street style, хоёрдугаар хэсэг (фото 60)

цааш үзэх