Хайх

Дундад зууны хэв маяг орчин цагт биеллээ оллоо: Dior брэндийн цуглуулга

Дундад зууны хэв маяг орчин цагт биеллээ оллоо: Dior брэндийн цуглуулга

Text: Buro.Mongolia


Дизайнер Мария Грация Кьюри хавар-зун 2023 цуглуулгаараа биднийг дундад зуунаар аялуулахаар шийджээ. Тэрээр шинэ загваруудаараа дамжуулан 16-р зуунд Франц улсыг удирдаж байсан хатан хаан Екатерина Медичиг дурссан байна. Екатерина Медичи нь Францын түүхэн дэх хамгийн хүчирхэг, бас харгис удирдагчдын нэг гэдгээрээ тэмдэглэгдэн үлдсэн байдаг. Түүний загвар, урлаг, соёлын салбарт оруулсан хувь нэмэр хэмжээлшгүй их ба өндөр өсгийтэй гутал, корсет болон ухмал хатгамлыг анх улсдаа нэвтрүүлсэнд тооцогддог. Мөн хатан хааны цуглуулдаг байсан ном, гар бичмэлүүд болон газрын зургууд Францын сэргэн мандалтын үеийн номын сангийн томоохон хувийг бүрдүүлдэг юм. Мария Грация Кьюри нь Екатерина Медичигийн сүр хүч, эмэгтэйлэг байдлаас урамшин загваруудаа урласан байна.

Сэргэн мандалтын үе нь шулуун зураас, гурвалжин болон бөөрөнхий гэсэн байгалийн бус геометрийн хэлбэр, дүрсийг түлхүү гаргадаг байсан. Тэр дундаа ташаа хэсгийг өндөрлөдөг хэлбэржүүлэгч хормой нь эмэгтэйчүүдийн хувцасны үндсэн элемент байв. Мария Грация Кьюри нь эдгээр шинжүүдийг тусгахын сацуу орчин цагийн илэрхийлэл болсон кроп-топ, нэвт гэрэлтсэн майк, богино шоорт, тейлор хийцтэй брюкэн өмд, өргөн жийнсийг багтааж өнгөрсөн болон одоог нэгтгэжээ.

Дундад зууны хэв маяг орчин цагт биеллээ оллоо: Dior брэндийн цуглуулга (фото 1)
Дундад зууны хэв маяг орчин цагт биеллээ оллоо: Dior брэндийн цуглуулга (фото 2)
Дундад зууны хэв маяг орчин цагт биеллээ оллоо: Dior брэндийн цуглуулга (фото 3)
Дундад зууны хэв маяг орчин цагт биеллээ оллоо: Dior брэндийн цуглуулга (фото 4)
Дундад зууны хэв маяг орчин цагт биеллээ оллоо: Dior брэндийн цуглуулга (фото 5)
Дундад зууны хэв маяг орчин цагт биеллээ оллоо: Dior брэндийн цуглуулга (фото 6)
Дундад зууны хэв маяг орчин цагт биеллээ оллоо: Dior брэндийн цуглуулга (фото 7)
Дундад зууны хэв маяг орчин цагт биеллээ оллоо: Dior брэндийн цуглуулга (фото 8)
Дундад зууны хэв маяг орчин цагт биеллээ оллоо: Dior брэндийн цуглуулга (фото 9)
Дундад зууны хэв маяг орчин цагт биеллээ оллоо: Dior брэндийн цуглуулга (фото 10)
Дундад зууны хэв маяг орчин цагт биеллээ оллоо: Dior брэндийн цуглуулга (фото 11)
Дундад зууны хэв маяг орчин цагт биеллээ оллоо: Dior брэндийн цуглуулга (фото 12)
Дундад зууны хэв маяг орчин цагт биеллээ оллоо: Dior брэндийн цуглуулга (фото 13)
Дундад зууны хэв маяг орчин цагт биеллээ оллоо: Dior брэндийн цуглуулга (фото 14)
Дундад зууны хэв маяг орчин цагт биеллээ оллоо: Dior брэндийн цуглуулга (фото 15)
Дундад зууны хэв маяг орчин цагт биеллээ оллоо: Dior брэндийн цуглуулга (фото 16)
Дундад зууны хэв маяг орчин цагт биеллээ оллоо: Dior брэндийн цуглуулга (фото 17)
Дундад зууны хэв маяг орчин цагт биеллээ оллоо: Dior брэндийн цуглуулга (фото 18)
Дундад зууны хэв маяг орчин цагт биеллээ оллоо: Dior брэндийн цуглуулга (фото 19)
Дундад зууны хэв маяг орчин цагт биеллээ оллоо: Dior брэндийн цуглуулга (фото 20)
Дундад зууны хэв маяг орчин цагт биеллээ оллоо: Dior брэндийн цуглуулга (фото 21)
Дундад зууны хэв маяг орчин цагт биеллээ оллоо: Dior брэндийн цуглуулга (фото 22)
Дундад зууны хэв маяг орчин цагт биеллээ оллоо: Dior брэндийн цуглуулга (фото 23)
Дундад зууны хэв маяг орчин цагт биеллээ оллоо: Dior брэндийн цуглуулга (фото 24)
Дундад зууны хэв маяг орчин цагт биеллээ оллоо: Dior брэндийн цуглуулга (фото 25)
Дундад зууны хэв маяг орчин цагт биеллээ оллоо: Dior брэндийн цуглуулга (фото 26)
Дундад зууны хэв маяг орчин цагт биеллээ оллоо: Dior брэндийн цуглуулга (фото 27)
Дундад зууны хэв маяг орчин цагт биеллээ оллоо: Dior брэндийн цуглуулга (фото 28)
Дундад зууны хэв маяг орчин цагт биеллээ оллоо: Dior брэндийн цуглуулга (фото 29)
Дундад зууны хэв маяг орчин цагт биеллээ оллоо: Dior брэндийн цуглуулга (фото 30)
Дундад зууны хэв маяг орчин цагт биеллээ оллоо: Dior брэндийн цуглуулга (фото 31)
Дундад зууны хэв маяг орчин цагт биеллээ оллоо: Dior брэндийн цуглуулга (фото 32)
Дундад зууны хэв маяг орчин цагт биеллээ оллоо: Dior брэндийн цуглуулга (фото 33)
Дундад зууны хэв маяг орчин цагт биеллээ оллоо: Dior брэндийн цуглуулга (фото 34)
Дундад зууны хэв маяг орчин цагт биеллээ оллоо: Dior брэндийн цуглуулга (фото 35)
Дундад зууны хэв маяг орчин цагт биеллээ оллоо: Dior брэндийн цуглуулга (фото 36)
Дундад зууны хэв маяг орчин цагт биеллээ оллоо: Dior брэндийн цуглуулга (фото 37)
Дундад зууны хэв маяг орчин цагт биеллээ оллоо: Dior брэндийн цуглуулга (фото 38)
Дундад зууны хэв маяг орчин цагт биеллээ оллоо: Dior брэндийн цуглуулга (фото 39)
Дундад зууны хэв маяг орчин цагт биеллээ оллоо: Dior брэндийн цуглуулга (фото 40)
Дундад зууны хэв маяг орчин цагт биеллээ оллоо: Dior брэндийн цуглуулга (фото 41)
Дундад зууны хэв маяг орчин цагт биеллээ оллоо: Dior брэндийн цуглуулга (фото 42)
Дундад зууны хэв маяг орчин цагт биеллээ оллоо: Dior брэндийн цуглуулга (фото 43)
Дундад зууны хэв маяг орчин цагт биеллээ оллоо: Dior брэндийн цуглуулга (фото 44)
Дундад зууны хэв маяг орчин цагт биеллээ оллоо: Dior брэндийн цуглуулга (фото 45)
Дундад зууны хэв маяг орчин цагт биеллээ оллоо: Dior брэндийн цуглуулга (фото 46)
Дундад зууны хэв маяг орчин цагт биеллээ оллоо: Dior брэндийн цуглуулга (фото 47)
Дундад зууны хэв маяг орчин цагт биеллээ оллоо: Dior брэндийн цуглуулга (фото 48)
Дундад зууны хэв маяг орчин цагт биеллээ оллоо: Dior брэндийн цуглуулга (фото 49)
Дундад зууны хэв маяг орчин цагт биеллээ оллоо: Dior брэндийн цуглуулга (фото 50)
Дундад зууны хэв маяг орчин цагт биеллээ оллоо: Dior брэндийн цуглуулга (фото 51)
Дундад зууны хэв маяг орчин цагт биеллээ оллоо: Dior брэндийн цуглуулга (фото 52)
Дундад зууны хэв маяг орчин цагт биеллээ оллоо: Dior брэндийн цуглуулга (фото 53)
Дундад зууны хэв маяг орчин цагт биеллээ оллоо: Dior брэндийн цуглуулга (фото 54)
Дундад зууны хэв маяг орчин цагт биеллээ оллоо: Dior брэндийн цуглуулга (фото 55)
Дундад зууны хэв маяг орчин цагт биеллээ оллоо: Dior брэндийн цуглуулга (фото 56)
Дундад зууны хэв маяг орчин цагт биеллээ оллоо: Dior брэндийн цуглуулга (фото 57)
Дундад зууны хэв маяг орчин цагт биеллээ оллоо: Dior брэндийн цуглуулга (фото 58)
Дундад зууны хэв маяг орчин цагт биеллээ оллоо: Dior брэндийн цуглуулга (фото 59)
Дундад зууны хэв маяг орчин цагт биеллээ оллоо: Dior брэндийн цуглуулга (фото 60)
Дундад зууны хэв маяг орчин цагт биеллээ оллоо: Dior брэндийн цуглуулга (фото 61)
Дундад зууны хэв маяг орчин цагт биеллээ оллоо: Dior брэндийн цуглуулга (фото 62)
Дундад зууны хэв маяг орчин цагт биеллээ оллоо: Dior брэндийн цуглуулга (фото 63)
Дундад зууны хэв маяг орчин цагт биеллээ оллоо: Dior брэндийн цуглуулга (фото 64)
Дундад зууны хэв маяг орчин цагт биеллээ оллоо: Dior брэндийн цуглуулга (фото 65)
Дундад зууны хэв маяг орчин цагт биеллээ оллоо: Dior брэндийн цуглуулга (фото 66)
Дундад зууны хэв маяг орчин цагт биеллээ оллоо: Dior брэндийн цуглуулга (фото 67)
Дундад зууны хэв маяг орчин цагт биеллээ оллоо: Dior брэндийн цуглуулга (фото 68)
Дундад зууны хэв маяг орчин цагт биеллээ оллоо: Dior брэндийн цуглуулга (фото 69)
Дундад зууны хэв маяг орчин цагт биеллээ оллоо: Dior брэндийн цуглуулга (фото 70)
Дундад зууны хэв маяг орчин цагт биеллээ оллоо: Dior брэндийн цуглуулга (фото 71)
Дундад зууны хэв маяг орчин цагт биеллээ оллоо: Dior брэндийн цуглуулга (фото 72)
Дундад зууны хэв маяг орчин цагт биеллээ оллоо: Dior брэндийн цуглуулга (фото 73)
Дундад зууны хэв маяг орчин цагт биеллээ оллоо: Dior брэндийн цуглуулга (фото 74)
Дундад зууны хэв маяг орчин цагт биеллээ оллоо: Dior брэндийн цуглуулга (фото 75)
Дундад зууны хэв маяг орчин цагт биеллээ оллоо: Dior брэндийн цуглуулга (фото 76)
Дундад зууны хэв маяг орчин цагт биеллээ оллоо: Dior брэндийн цуглуулга (фото 77)
Дундад зууны хэв маяг орчин цагт биеллээ оллоо: Dior брэндийн цуглуулга (фото 78)
Дундад зууны хэв маяг орчин цагт биеллээ оллоо: Dior брэндийн цуглуулга (фото 79)
Дундад зууны хэв маяг орчин цагт биеллээ оллоо: Dior брэндийн цуглуулга (фото 80)
Дундад зууны хэв маяг орчин цагт биеллээ оллоо: Dior брэндийн цуглуулга (фото 81)
Дундад зууны хэв маяг орчин цагт биеллээ оллоо: Dior брэндийн цуглуулга (фото 82)
Дундад зууны хэв маяг орчин цагт биеллээ оллоо: Dior брэндийн цуглуулга (фото 83)
Дундад зууны хэв маяг орчин цагт биеллээ оллоо: Dior брэндийн цуглуулга (фото 84)
Дундад зууны хэв маяг орчин цагт биеллээ оллоо: Dior брэндийн цуглуулга (фото 85)

Төстэй нийтлэлүүд

Buro 24/7-гийн сонголт

цааш үзэх