Хайх

Pitti Uomo дээрх street style, хоёрдугаар хэсэг

Pitti Uomo дээрх street style, хоёрдугаар хэсэг

Хоёр дах өдөр

Text: Buro.Mongolia


Зураг:

Дэлхийн хамгийн гол эрэгтэй загварын долоо хоног буюу Pitti Uomo арга хэмжээ Флоренц хотод үргэлжилж байна. Street style сурвалжлагын хоёрдугаар хэсэгт нөгөө л нэг дөрвөлжин хээтэй пальто, хул өнгийн цув, өргөн эсгүүртэй брюк өмд, гурван хэсгээс бүрдсэн хослол болон судалтай, дөрвөлжин ба бөөрөнхий хээтэй зангианууд багтлаа.

Хээнцэр эрчүүдээр дүүрэн эхний өдрийн сурвалжлагыг эндээс үзээрэй.

Pitti Uomo дээрх street style, хоёрдугаар хэсэг (фото 1)Pitti Uomo дээрх street style, хоёрдугаар хэсэг (фото 2)Pitti Uomo дээрх street style, хоёрдугаар хэсэг (фото 3)Pitti Uomo дээрх street style, хоёрдугаар хэсэг (фото 4)Pitti Uomo дээрх street style, хоёрдугаар хэсэг (фото 5)Pitti Uomo дээрх street style, хоёрдугаар хэсэг (фото 6)Pitti Uomo дээрх street style, хоёрдугаар хэсэг (фото 7)Pitti Uomo дээрх street style, хоёрдугаар хэсэг (фото 8)Pitti Uomo дээрх street style, хоёрдугаар хэсэг (фото 9)Pitti Uomo дээрх street style, хоёрдугаар хэсэг (фото 10)Pitti Uomo дээрх street style, хоёрдугаар хэсэг (фото 11)Pitti Uomo дээрх street style, хоёрдугаар хэсэг (фото 12)Pitti Uomo дээрх street style, хоёрдугаар хэсэг (фото 13)Pitti Uomo дээрх street style, хоёрдугаар хэсэг (фото 14)Pitti Uomo дээрх street style, хоёрдугаар хэсэг (фото 15)Pitti Uomo дээрх street style, хоёрдугаар хэсэг (фото 16)Pitti Uomo дээрх street style, хоёрдугаар хэсэг (фото 17)Pitti Uomo дээрх street style, хоёрдугаар хэсэг (фото 18)Pitti Uomo дээрх street style, хоёрдугаар хэсэг (фото 19)Pitti Uomo дээрх street style, хоёрдугаар хэсэг (фото 20)Pitti Uomo дээрх street style, хоёрдугаар хэсэг (фото 21)Pitti Uomo дээрх street style, хоёрдугаар хэсэг (фото 22)Pitti Uomo дээрх street style, хоёрдугаар хэсэг (фото 23)Pitti Uomo дээрх street style, хоёрдугаар хэсэг (фото 24)Pitti Uomo дээрх street style, хоёрдугаар хэсэг (фото 25)Pitti Uomo дээрх street style, хоёрдугаар хэсэг (фото 26)Pitti Uomo дээрх street style, хоёрдугаар хэсэг (фото 27)Pitti Uomo дээрх street style, хоёрдугаар хэсэг (фото 28)Pitti Uomo дээрх street style, хоёрдугаар хэсэг (фото 29)Pitti Uomo дээрх street style, хоёрдугаар хэсэг (фото 30)Pitti Uomo дээрх street style, хоёрдугаар хэсэг (фото 31)

цааш үзэх