Хайх

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд

Брэндүүд намар-өвөл 2020 улиралд зориулсан эрэгтэй загваруудаа танилцууллаа

Text: Buro.Mongolia


Миланы эрэгтэй загварын долоо хоног арваннэгдүгээр сарын 11-14 өдрүүдэд амжилттай зохион байгуулагдаж дууслаа. Эдгээр өдрүүдэд Fendi, Dolce & Gabbana, Prada, Gucci, A-Cold-Wall, Salvatore Ferragamo зэрэг брэндүүд намар-өвөл 2020 улиралд зориулсан цуглуулгуудаа танилцуулсан байгаа.

Цуглуулгуудыг харахад дизайнерууд ихэвчлэн сонгодог суурьтай загварууд дээр төвлөрсөн хэдий ч өөр хоорондоо адилгүй байж, өөрсдийн гэсэн өвөрмөц санаа, үзэл бодлыг илэрхийлсэн байлаа. Тухайлбал Prada брэндийн бүтээлч захирал Миучча Прада дэлхий нийтээрээ олон асуудалтай нүүр тулаад буй өнөө үед зөвхөн өөрт үнэ цэнэтэй зүйлсэд санаа тавихыг уриалсан бол, Gucci брэндийн дизайнер Алессандро Микеле хүйсийн эрх тэгш байдлын тухай асуудлыг хөндлөө. Ингээд Миланы эрэгтэй загварын долоо хоног хэрхэн болж өнгөрснийг илүү ойроос харцгаая.

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 1)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 2)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 3)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 4)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 5)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 6)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 7)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 8)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 9)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 10)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 11)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 12)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 13)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 14)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 15)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 16)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 17)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 18)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 19)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 20)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 21)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 22)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 23)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 24)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 25)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 26)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 27)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 28)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 29)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 30)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 31)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 32)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 33)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 34)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 35)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 36)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 37)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 38)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 39)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 40)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 41)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 42)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 43)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 44)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 45)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 46)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 47)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 48)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 49)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 50)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 51)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 52)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 53)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 54)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 55)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 56)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 57)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 58)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 59)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 60)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 61)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 62)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 63)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 64)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 65)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 66)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 67)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 68)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 69)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 70)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 71)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 72)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 73)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 74)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 75)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 76)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 77)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 78)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 79)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 80)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 81)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 82)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 83)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 84)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 85)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 86)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 87)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 88)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 89)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 90)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 91)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 92)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 93)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 94)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 95)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 96)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 97)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 98)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 99)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 100)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 101)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 102)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 103)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 104)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 105)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 106)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 107)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 108)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 109)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 110)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 111)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 112)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 113)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 114)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 115)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 116)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 117)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 118)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 119)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 120)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 121)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 122)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 123)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 124)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 125)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 126)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 127)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 128)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 129)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 130)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 131)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 132)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 133)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 134)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 135)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 136)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 137)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 138)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 139)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 140)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 141)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 142)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 143)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 144)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 145)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 146)

Фото сурвалжилга: Миланы эрэгтэй загварын долоо хоногийн эргэн тойронд (фото 147)

Төстэй нийтлэлүүд

Buro 24/7-гийн сонголт

цааш үзэх