Хайх

Street style: Миланы гудамж дахь шилдгүүд

Street style: Миланы гудамж дахь шилдгүүд

Text: Buro.Mongolia


Миланы загварын долоо хоног есдүгээр сарын 22-28 өдрүүдэд амжилттай зохион байгуулагдаж дууслаа.

Street style: Миланы гудамж дахь шилдгүүд (фото 1)

Street style: Миланы гудамж дахь шилдгүүд (фото 2)

Street style: Миланы гудамж дахь шилдгүүд (фото 3)

Street style: Миланы гудамж дахь шилдгүүд (фото 4)

Street style: Миланы гудамж дахь шилдгүүд (фото 5)

Street style: Миланы гудамж дахь шилдгүүд (фото 6)

Street style: Миланы гудамж дахь шилдгүүд (фото 7)

Street style: Миланы гудамж дахь шилдгүүд (фото 8)

Street style: Миланы гудамж дахь шилдгүүд (фото 9)

Street style: Миланы гудамж дахь шилдгүүд (фото 10)

Street style: Миланы гудамж дахь шилдгүүд (фото 11)

Street style: Миланы гудамж дахь шилдгүүд (фото 12)

Street style: Миланы гудамж дахь шилдгүүд (фото 13)

Street style: Миланы гудамж дахь шилдгүүд (фото 14)

Street style: Миланы гудамж дахь шилдгүүд (фото 15)

Street style: Миланы гудамж дахь шилдгүүд (фото 16)

Street style: Миланы гудамж дахь шилдгүүд (фото 17)

Street style: Миланы гудамж дахь шилдгүүд (фото 18)

Street style: Миланы гудамж дахь шилдгүүд (фото 19)

Street style: Миланы гудамж дахь шилдгүүд (фото 20)

Street style: Миланы гудамж дахь шилдгүүд (фото 21)

Street style: Миланы гудамж дахь шилдгүүд (фото 22)

Street style: Миланы гудамж дахь шилдгүүд (фото 23)

Street style: Миланы гудамж дахь шилдгүүд (фото 24)

Street style: Миланы гудамж дахь шилдгүүд (фото 25)

Street style: Миланы гудамж дахь шилдгүүд (фото 26)

Street style: Миланы гудамж дахь шилдгүүд (фото 27)

Street style: Миланы гудамж дахь шилдгүүд (фото 28)

Street style: Миланы гудамж дахь шилдгүүд (фото 29)

Street style: Миланы гудамж дахь шилдгүүд (фото 30)

Street style: Миланы гудамж дахь шилдгүүд (фото 31)

Street style: Миланы гудамж дахь шилдгүүд (фото 32)

Street style: Миланы гудамж дахь шилдгүүд (фото 33)

Street style: Миланы гудамж дахь шилдгүүд (фото 34)

Street style: Миланы гудамж дахь шилдгүүд (фото 35)

Street style: Миланы гудамж дахь шилдгүүд (фото 36)

Street style: Миланы гудамж дахь шилдгүүд (фото 37)

Street style: Миланы гудамж дахь шилдгүүд (фото 38)

Street style: Миланы гудамж дахь шилдгүүд (фото 39)

Street style: Миланы гудамж дахь шилдгүүд (фото 40)

Street style: Миланы гудамж дахь шилдгүүд (фото 41)

Street style: Миланы гудамж дахь шилдгүүд (фото 42)

Street style: Миланы гудамж дахь шилдгүүд (фото 43)

Street style: Миланы гудамж дахь шилдгүүд (фото 44)

Street style: Миланы гудамж дахь шилдгүүд (фото 45)

Street style: Миланы гудамж дахь шилдгүүд (фото 46)

Street style: Миланы гудамж дахь шилдгүүд (фото 47)

Street style: Миланы гудамж дахь шилдгүүд (фото 48)

Street style: Миланы гудамж дахь шилдгүүд (фото 49)

Street style: Миланы гудамж дахь шилдгүүд (фото 50)

Street style: Миланы гудамж дахь шилдгүүд (фото 51)

Street style: Миланы гудамж дахь шилдгүүд (фото 52)

Street style: Миланы гудамж дахь шилдгүүд (фото 53)

Street style: Миланы гудамж дахь шилдгүүд (фото 54)

Street style: Миланы гудамж дахь шилдгүүд (фото 55)

Street style: Миланы гудамж дахь шилдгүүд (фото 56)

Street style: Миланы гудамж дахь шилдгүүд (фото 57)

Street style: Миланы гудамж дахь шилдгүүд (фото 58)

Street style: Миланы гудамж дахь шилдгүүд (фото 59)

Street style: Миланы гудамж дахь шилдгүүд (фото 60)

Street style: Миланы гудамж дахь шилдгүүд (фото 61)

Street style: Миланы гудамж дахь шилдгүүд (фото 62)

Street style: Миланы гудамж дахь шилдгүүд (фото 63)

Street style: Миланы гудамж дахь шилдгүүд (фото 64)

Street style: Миланы гудамж дахь шилдгүүд (фото 65)

Street style: Миланы гудамж дахь шилдгүүд (фото 66)

Street style: Миланы гудамж дахь шилдгүүд (фото 67)

Street style: Миланы гудамж дахь шилдгүүд (фото 68)

Street style: Миланы гудамж дахь шилдгүүд (фото 69)

Street style: Миланы гудамж дахь шилдгүүд (фото 70)

Street style: Миланы гудамж дахь шилдгүүд (фото 71)

Төстэй нийтлэлүүд

Buro 24/7-гийн сонголт

цааш үзэх