Хайх

Оскарын наадмын дараах Vanity Fair үдэшлэгт хүрэлцэн ирсэн алдартнууд

Оскарын наадмын дараах Vanity Fair үдэшлэгт хүрэлцэн ирсэн алдартнууд

Text: Buro.Mongolia


Лос Анжелесын Dolby театрт Оскарын шагнал гардуулах үндсэн арга хэмжээ дуусахтай залгуулан жил бүр Vanity Fair сэтгүүлийн эрхлэн явуулдаг тусгай үдэшлэгт кино урлаг, телевизийн салбарын зүтгэлтнүүд хүрэлцэн ирээд байна. Энэ үдэш дан ганц жүжигчдээс гадна, уран бүтээл дээр ажилласан арын албаныхан, агентлагууд болон менежерүүд Оскарт оролцсон баяраа тэмдэглэдэг уламжлалтай. Арга хэмжээ The Wallis Annenberg Center for the Performing Arts театрт зохион байгуулагдаж байна.

Зочдын бүрдүүлсэн үдшийн төрхүүд дунд зөөлөн ягаан, сувдан цагаан өнгө зонхилсон байв. Мөн тэд саяхан болж өнгөрсөн намар-өвөл 2023 загварын долоо хоног дээр танилцуулсан шинэхэн загваруудаас сонголтоо түлхүү хийжээ.

Оскарын наадмын дараах Vanity Fair үдэшлэгт хүрэлцэн ирсэн алдартнууд (фото 1)
Оскарын наадмын дараах Vanity Fair үдэшлэгт хүрэлцэн ирсэн алдартнууд (фото 2)
Оскарын наадмын дараах Vanity Fair үдэшлэгт хүрэлцэн ирсэн алдартнууд (фото 3)
Оскарын наадмын дараах Vanity Fair үдэшлэгт хүрэлцэн ирсэн алдартнууд (фото 4)
Оскарын наадмын дараах Vanity Fair үдэшлэгт хүрэлцэн ирсэн алдартнууд (фото 5)
Оскарын наадмын дараах Vanity Fair үдэшлэгт хүрэлцэн ирсэн алдартнууд (фото 6)
Оскарын наадмын дараах Vanity Fair үдэшлэгт хүрэлцэн ирсэн алдартнууд (фото 7)
Оскарын наадмын дараах Vanity Fair үдэшлэгт хүрэлцэн ирсэн алдартнууд (фото 8)
Оскарын наадмын дараах Vanity Fair үдэшлэгт хүрэлцэн ирсэн алдартнууд (фото 9)
Оскарын наадмын дараах Vanity Fair үдэшлэгт хүрэлцэн ирсэн алдартнууд (фото 10)
Оскарын наадмын дараах Vanity Fair үдэшлэгт хүрэлцэн ирсэн алдартнууд (фото 11)
Оскарын наадмын дараах Vanity Fair үдэшлэгт хүрэлцэн ирсэн алдартнууд (фото 12)
Оскарын наадмын дараах Vanity Fair үдэшлэгт хүрэлцэн ирсэн алдартнууд (фото 13)
Оскарын наадмын дараах Vanity Fair үдэшлэгт хүрэлцэн ирсэн алдартнууд (фото 14)
Оскарын наадмын дараах Vanity Fair үдэшлэгт хүрэлцэн ирсэн алдартнууд (фото 15)
Оскарын наадмын дараах Vanity Fair үдэшлэгт хүрэлцэн ирсэн алдартнууд (фото 16)
Оскарын наадмын дараах Vanity Fair үдэшлэгт хүрэлцэн ирсэн алдартнууд (фото 17)
Оскарын наадмын дараах Vanity Fair үдэшлэгт хүрэлцэн ирсэн алдартнууд (фото 18)
Оскарын наадмын дараах Vanity Fair үдэшлэгт хүрэлцэн ирсэн алдартнууд (фото 19)
Оскарын наадмын дараах Vanity Fair үдэшлэгт хүрэлцэн ирсэн алдартнууд (фото 20)
Оскарын наадмын дараах Vanity Fair үдэшлэгт хүрэлцэн ирсэн алдартнууд (фото 21)
Оскарын наадмын дараах Vanity Fair үдэшлэгт хүрэлцэн ирсэн алдартнууд (фото 22)
Оскарын наадмын дараах Vanity Fair үдэшлэгт хүрэлцэн ирсэн алдартнууд (фото 23)
Оскарын наадмын дараах Vanity Fair үдэшлэгт хүрэлцэн ирсэн алдартнууд (фото 24)
Оскарын наадмын дараах Vanity Fair үдэшлэгт хүрэлцэн ирсэн алдартнууд (фото 25)
Оскарын наадмын дараах Vanity Fair үдэшлэгт хүрэлцэн ирсэн алдартнууд (фото 26)
Оскарын наадмын дараах Vanity Fair үдэшлэгт хүрэлцэн ирсэн алдартнууд (фото 27)
Оскарын наадмын дараах Vanity Fair үдэшлэгт хүрэлцэн ирсэн алдартнууд (фото 28)
Оскарын наадмын дараах Vanity Fair үдэшлэгт хүрэлцэн ирсэн алдартнууд (фото 29)
Оскарын наадмын дараах Vanity Fair үдэшлэгт хүрэлцэн ирсэн алдартнууд (фото 30)
Оскарын наадмын дараах Vanity Fair үдэшлэгт хүрэлцэн ирсэн алдартнууд (фото 31)
Оскарын наадмын дараах Vanity Fair үдэшлэгт хүрэлцэн ирсэн алдартнууд (фото 32)
Оскарын наадмын дараах Vanity Fair үдэшлэгт хүрэлцэн ирсэн алдартнууд (фото 33)
Оскарын наадмын дараах Vanity Fair үдэшлэгт хүрэлцэн ирсэн алдартнууд (фото 34)
Оскарын наадмын дараах Vanity Fair үдэшлэгт хүрэлцэн ирсэн алдартнууд (фото 35)
Оскарын наадмын дараах Vanity Fair үдэшлэгт хүрэлцэн ирсэн алдартнууд (фото 36)
Оскарын наадмын дараах Vanity Fair үдэшлэгт хүрэлцэн ирсэн алдартнууд (фото 37)
Оскарын наадмын дараах Vanity Fair үдэшлэгт хүрэлцэн ирсэн алдартнууд (фото 38)
Оскарын наадмын дараах Vanity Fair үдэшлэгт хүрэлцэн ирсэн алдартнууд (фото 39)
Оскарын наадмын дараах Vanity Fair үдэшлэгт хүрэлцэн ирсэн алдартнууд (фото 40)
Оскарын наадмын дараах Vanity Fair үдэшлэгт хүрэлцэн ирсэн алдартнууд (фото 41)
Оскарын наадмын дараах Vanity Fair үдэшлэгт хүрэлцэн ирсэн алдартнууд (фото 42)
Оскарын наадмын дараах Vanity Fair үдэшлэгт хүрэлцэн ирсэн алдартнууд (фото 43)
Оскарын наадмын дараах Vanity Fair үдэшлэгт хүрэлцэн ирсэн алдартнууд (фото 44)
Оскарын наадмын дараах Vanity Fair үдэшлэгт хүрэлцэн ирсэн алдартнууд (фото 45)
Оскарын наадмын дараах Vanity Fair үдэшлэгт хүрэлцэн ирсэн алдартнууд (фото 46)
Оскарын наадмын дараах Vanity Fair үдэшлэгт хүрэлцэн ирсэн алдартнууд (фото 47)
Оскарын наадмын дараах Vanity Fair үдэшлэгт хүрэлцэн ирсэн алдартнууд (фото 48)
Оскарын наадмын дараах Vanity Fair үдэшлэгт хүрэлцэн ирсэн алдартнууд (фото 49)
Оскарын наадмын дараах Vanity Fair үдэшлэгт хүрэлцэн ирсэн алдартнууд (фото 50)
Оскарын наадмын дараах Vanity Fair үдэшлэгт хүрэлцэн ирсэн алдартнууд (фото 51)
Оскарын наадмын дараах Vanity Fair үдэшлэгт хүрэлцэн ирсэн алдартнууд (фото 52)
Оскарын наадмын дараах Vanity Fair үдэшлэгт хүрэлцэн ирсэн алдартнууд (фото 53)
Оскарын наадмын дараах Vanity Fair үдэшлэгт хүрэлцэн ирсэн алдартнууд (фото 54)
Оскарын наадмын дараах Vanity Fair үдэшлэгт хүрэлцэн ирсэн алдартнууд (фото 55)
Оскарын наадмын дараах Vanity Fair үдэшлэгт хүрэлцэн ирсэн алдартнууд (фото 56)
Оскарын наадмын дараах Vanity Fair үдэшлэгт хүрэлцэн ирсэн алдартнууд (фото 57)
Оскарын наадмын дараах Vanity Fair үдэшлэгт хүрэлцэн ирсэн алдартнууд (фото 58)
Оскарын наадмын дараах Vanity Fair үдэшлэгт хүрэлцэн ирсэн алдартнууд (фото 59)
Оскарын наадмын дараах Vanity Fair үдэшлэгт хүрэлцэн ирсэн алдартнууд (фото 60)
Оскарын наадмын дараах Vanity Fair үдэшлэгт хүрэлцэн ирсэн алдартнууд (фото 61)
Оскарын наадмын дараах Vanity Fair үдэшлэгт хүрэлцэн ирсэн алдартнууд (фото 62)
Оскарын наадмын дараах Vanity Fair үдэшлэгт хүрэлцэн ирсэн алдартнууд (фото 63)
Оскарын наадмын дараах Vanity Fair үдэшлэгт хүрэлцэн ирсэн алдартнууд (фото 64)
Оскарын наадмын дараах Vanity Fair үдэшлэгт хүрэлцэн ирсэн алдартнууд (фото 65)
Оскарын наадмын дараах Vanity Fair үдэшлэгт хүрэлцэн ирсэн алдартнууд (фото 66)
Оскарын наадмын дараах Vanity Fair үдэшлэгт хүрэлцэн ирсэн алдартнууд (фото 67)
Оскарын наадмын дараах Vanity Fair үдэшлэгт хүрэлцэн ирсэн алдартнууд (фото 68)
Оскарын наадмын дараах Vanity Fair үдэшлэгт хүрэлцэн ирсэн алдартнууд (фото 69)
Оскарын наадмын дараах Vanity Fair үдэшлэгт хүрэлцэн ирсэн алдартнууд (фото 70)
Оскарын наадмын дараах Vanity Fair үдэшлэгт хүрэлцэн ирсэн алдартнууд (фото 71)
Оскарын наадмын дараах Vanity Fair үдэшлэгт хүрэлцэн ирсэн алдартнууд (фото 72)
Оскарын наадмын дараах Vanity Fair үдэшлэгт хүрэлцэн ирсэн алдартнууд (фото 73)
Оскарын наадмын дараах Vanity Fair үдэшлэгт хүрэлцэн ирсэн алдартнууд (фото 74)
Оскарын наадмын дараах Vanity Fair үдэшлэгт хүрэлцэн ирсэн алдартнууд (фото 75)
Оскарын наадмын дараах Vanity Fair үдэшлэгт хүрэлцэн ирсэн алдартнууд (фото 76)
Оскарын наадмын дараах Vanity Fair үдэшлэгт хүрэлцэн ирсэн алдартнууд (фото 77)
Оскарын наадмын дараах Vanity Fair үдэшлэгт хүрэлцэн ирсэн алдартнууд (фото 78)
Оскарын наадмын дараах Vanity Fair үдэшлэгт хүрэлцэн ирсэн алдартнууд (фото 79)
Оскарын наадмын дараах Vanity Fair үдэшлэгт хүрэлцэн ирсэн алдартнууд (фото 80)
Оскарын наадмын дараах Vanity Fair үдэшлэгт хүрэлцэн ирсэн алдартнууд (фото 81)
Оскарын наадмын дараах Vanity Fair үдэшлэгт хүрэлцэн ирсэн алдартнууд (фото 82)
Оскарын наадмын дараах Vanity Fair үдэшлэгт хүрэлцэн ирсэн алдартнууд (фото 83)
Оскарын наадмын дараах Vanity Fair үдэшлэгт хүрэлцэн ирсэн алдартнууд (фото 84)
Оскарын наадмын дараах Vanity Fair үдэшлэгт хүрэлцэн ирсэн алдартнууд (фото 85)
Оскарын наадмын дараах Vanity Fair үдэшлэгт хүрэлцэн ирсэн алдартнууд (фото 86)
Оскарын наадмын дараах Vanity Fair үдэшлэгт хүрэлцэн ирсэн алдартнууд (фото 87)
Оскарын наадмын дараах Vanity Fair үдэшлэгт хүрэлцэн ирсэн алдартнууд (фото 88)
Оскарын наадмын дараах Vanity Fair үдэшлэгт хүрэлцэн ирсэн алдартнууд (фото 89)
Оскарын наадмын дараах Vanity Fair үдэшлэгт хүрэлцэн ирсэн алдартнууд (фото 90)
Оскарын наадмын дараах Vanity Fair үдэшлэгт хүрэлцэн ирсэн алдартнууд (фото 91)
Оскарын наадмын дараах Vanity Fair үдэшлэгт хүрэлцэн ирсэн алдартнууд (фото 92)

Төстэй нийтлэлүүд

Buro 24/7-гийн сонголт

цааш үзэх